Boomspiegel

Sinds de stormen van 2013 is de boomspiegel ineens geen abstract woord meer maar een omgeklapte schijf van wortels en aarde. Als de bomen er lang liggen, bleken ze uit of worden, in het water, helemaal zwart.

In deze serie probeerde ik het abstracte van het begrip boomspiegel en het concrete van wortels, stammen, takken, water en zonlicht steeds in één beeld te vangen.

In de eerste serie is de boom soms duidelijk te zien, soms zijn alleen de vormen van takken te herkennen.

De tweede serie is een poging om de boomspiegel verder te abstraheren. Ik bereikte juist het tegenovergestelde effect.

Daarna heb ik me geconcentreerd op de schijf grond met de wortels.

P1180406

Tenslotte, nadat ik deze boom in de Diakonievene zag liggen, heb ik de jaarringen belangrijker gemaakt.


 

Mogelijk ziet u onder deze tekst een advertentie.
De inhoud hiervan heeft niets met mij te maken.

Advertenties