Met beeldend cultuuronderwijs wil ik leerlingen inspireren en ruimte geven om te onderzoeken en te ontdekken wat ze zelf kunnen maken. Directie en leerkrachten kan ik adviseren over het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs op school.

Kunst, leren en creativiteit

De leerlingen van groep 3-4 tekenen met houtskool. Ze hebben de opdracht gekregen te tekenen hoe een boom groeit. Een jongen tekent heel precies een tak na, anderen trekken zwarte lijnen over het hele vel. Ik zie stammen die breed beginnen en van boven eindigen in een punt, ik zie bomen met complete wortelstelsels en bomen met takjes aan takjes aan takjes. Ze zijn geconcentreerd bezig. Hun oude concept van het begrip ‘boom’, een bruine staande rechthoek met een groene cirkel erbovenop, moet drastisch worden bijgesteld. Dat is hard werken.

Maken is heel belangrijk voor het denken, zeker in de basisschoolleeftijd. Ik zie dat kinderen meer grip krijgen op hun omgeving, meer gaan begrijpen, door dingen te tekenen en te bouwen. Ik zie ook dat kinderen soms moedeloos worden van hun eigen onvermogen iets weer te geven zoals ze dat willen. Dan haken ze af en zo stopt dat deel van hun ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat ze de mogelijkheden krijgen om goed te leren verbeelden. Voor zoiets essentieels als hun ontwikkeling. Niet alleen incidenteel, voor het leuk, maar elke dag.

Natuurlijk mag het leuk zijn. Het móet leuk zijn. Moeilijk leuk, want dan leer je het meest.

Kinderen zeggen: het is super-super-superleuk!

Wat is leren, hoe leren mensen, hoe stimuleer je creatief denken? Leren in een creatief proces is anders dan op een methodische manier. Lees mijn afsluitende essay van de Leergang Cultuuronderwijs aan de RUG: Over de noodzaak van tekenen in het cultuuronderwijs.

Maatwerk in cultuuronderwijs

Featured Image -- 1677
Hoe vrij denk jij? Groep 6, de Schalmei, 2015

Met AlleskAn ontwikkelen Marcel Prins en ik workshops, lessen en projecten op maat van de school. Omdat een kant-en-klaar project nooit precies past bij wat de leerlingen en het team nodig hebben. Op de website van AlleskAn leest u meer.

Ik werk als coach Tekenskoalle i.h.k.v. Cultuureducatie met Kwaliteit voor Keunstwurk, Friesland. Als docent beeldend werk ik op scholen in de regio, o.a. voor Ateliers Majeur in Heerenveen en Opsterland en voor het erfgoedproject Kiekes in de Stellingwerven. Voor Technotrend | De Jonge Milieuadvies geef ik workshops. Ook geef ik les in het creatieve proces op de Dutch Felt Academy in Baard.

Lees mijn blogberichten over cultuuronderwijs:

fotocollage les 2 sepia
Erfgoedproject ‘In en op het veen’, stop-motion animatie, groep 3 t/m 5, de Riemsloot, 2016
Advertenties